آرکا ماندگار پاسارگاد

ارائه دهنده خدمات بیمه ای متنوع از جمله بیمه درمان گروهی , بیمه های عمر و تامین آتیه , بیمه های اتومبیل ( ثالث و بدنه ) و قرارداد بازاریابی و فروش بیمه